Distanskurser

Eftersom det inte går att genomföra fysiska kurser i nuläget har jag börjat undervisa på distans via programmet Zoom. På den här sidan kommer jag att lägga upp info om kommande kurser. Det behövs ingen föranmälan utan det är bara att hoppa på via länken för den aktuella kursen.

 

Kommande kurser

Just nu finns det inga planerade kurser. Jag lägger upp info så fort något nytt är på gång.

 

Tidigare kurser

(kontakta mig för att beställa inspelning och material)

2020

Folkmusikkurs 26 april - Sväng och flow (polska och slängpolska)
Grundläggande andning och betoning för att få till rätt sväng i polskor med tidig tvåa samt slängpolska. Som exempel används två låtar i G-dur (1814 och en polska från Rosenbergssamlingen, Sörmland), inspelingar på dessa i olika hastighet ingår.
Pris 150 kr*

Folkmusikkurs 12 maj - låtutlärning svårighetsgrad medel
Utlärning av två låtar (Gamla minnen av August Strömberg och Polska efter Erik Nirsa, Mattmar) på munspel i A harmonisk moll.
Pris 150 kr*

Folkmusikkurs 20 maj - tema vals (låtutlärning, valssväng och tungkomp)
Munspel i C-dur, svårighetsgrad medel. Utlärning av en vals efter Erik Larsson i Ansätten, Jämtland. Genomgång av grundlägggande sväng och betoning till vals samt tungkomp.
Pris 150 kr*

Att stämma munspel 23 maj - teori och praktik
Två delar med paus i mitten, i första delen berättar jag om olika sätt att stämma munspel, lite om teorin bakom och vad det innebär i praktiken. I den andra delen visar jag olika verktyg och handgrepp för att stämma samt visar hur man kan använda tungblockering för att kontrollera stämningen.
Pris: 500 kr*

Folkmusikkurs 9 juni - tema tredje position
Genomgång av tredje position på standardstämda munspel, hur den doriska skalan ser ut och hur man kan tänka kring andning, böjda toner m.m. Detta är också en bra övning i att använda hål 6-8 på munspelet. Utlärning av tre melodier av varierande svårighetsgrad (lätt till medel, alla är utan böjda toner). Munspel i G-dur.
Pris: 200 kr*

Folkmusikkurs 16 juni - tema snabbhet
Med en slängpolska som exempel jobbar vi med att öva upp snabbheten kollar på olika hinder och trösklar som finns när det gäller låtar med många toner. Fokus ligger på teknik och speltips snarare än låtutlärning. Munspel i A-dur.
Pris: 150 kr*

Folkmusikkurs 28 oktober - tema moll med två munspel
Genomgång av hur man till många moll-låtar kan använda ett moll-munspel tillsammans med ett dur-munspel i parallelltonarten. Vi går igenom några praktiska tips för att kunna växla snabbt och spelar en låt med munspelsbyte. Munspel i Am (harmoniskt) och C.
Pris: 150 kr*

Folkmusikkurs 3 november - tema fjärde position
Fjärde position passar bra för att spela låtar i moll, särskilt på munspel i låga tonarter. Vi jobbar med att spela i det höga registret och tittar på några böjda toner som kan vara användbara. Dessutom genomgång av tre låtar i fjärde position. Vid sidan om inspelningar ingår även noter med tabulatur till denna kurs. Kursen är för munspel i G-dur men Low C och Low D behövs för att spela låtarna i originaltonart.
Pris: 200 kr*

Folkmusikkurs 2 december - tema oktaver
Vi går igenom hur man kan använda tungblockering för att lägga till toner från det låga registret till en melodi vilket ger ett fylligare ljud. Det blir även utlärning av en låt (slängpolska) där denna teknik passar bra att använda. Munspel i C-dur.
Pris: 150 kr*

Munspelskurs 16 december - tema jullåtar
Vi spelar ett gäng vanliga jullåtar som fungerar på munspel och går igenom olika sätt att använda munspelet beroende på vilken sorts låt det är. Noter/tabulatur ingår till nästan alla låtar. Munspel i C-dur.
Pris: 150 kr*

 

* Betalning sker efter genomförd kurs, via Swish till 0730705619, via PayPal till paypal.me/folkmunspel eller på faktura (melja mig namn och adress om du vill ha faktura).