Att spela stämmor med sig själv del 3

Det här är tredje delen i en liten serie om olika sätt att spela flerstämmigt på munspel.

 I del två skrev jag om hur man kan spela oktaver och andra större intervall genom att använda tungblockering. Då blockerade vi de två mittersta hålen av fyra. Nu ska vi titta på hur man kan göra sin delade ambis bredare för att få fram fler tonkombinationer.

Oktaver på inandning
I förra avsnittet såg vi att man kunde spela en oktav genom att spela 1+4 in. Men det finns faktiskt fler möjligheter att spela oktaver på inandning. För att göra det behöver man bredda sin delade ambis så att läpparna sträcker sig över fem hål och tungan blockerar tre hål i mitten. Testa först att spela 3+7 in, gärna på ett munspel i en lägre tonart, t.ex. G.

Det är lättare att göra en bred öppning om man kan få in munspelet långt in i munnen. Man kan tänka sig att man ska ta en stor tugga av munspelet. Man kan också prova att gäspa ordentligt och samtidigt stoppa in munspelet djupt in i munnen. Med lite träning kan man lära sig att snabbt hitta till den här positionen och då kan man spela oktaver på 3+7 in, 4+8 in, 5+9 in och 6+10 in.

Lägger vi ihop det med oktavintervallen vi lärde oss tidigare har vi alltså nu sammanlagt 12 olika möjligheter att spela oktaver.


(G-munspel)

Det krävs en hel del träning för att snabbt kunna justera sin ambis samtidigt som man byter mellan in- och utandning. En bra övning är att långsamt spela de första fem tonerna i durskalan uppåt och neråt.
4+7↑, 4+8↓, 5+8↑, 5+9↓, 6+9↑, 5+9↓, 5+8↑, 4+8↓, 4+7↑


(G-munspel)

Andra intervall
När man vant sig att blockera de tre mittersta tonerna av fem kan finns det förstås andra intervall än oktaver som man kan spela. En kombination som jag tycker blir fin är en oktav plus en ters, det får man genom att spela 1+5 ut, 4+8 ut eller 2+6 in. Spelar man 3+7 ut blir det en oktav plus en kvint, det kan ge väldigt speciella och starka övertoner om man har ett välstämt munspel.

Genom att testa och experimentera kan man hitta olika ställen i låtar och melodier där det kan passa att använda oktaver eller andra intervall. Det enda som sätter gränser för vilka toner på munspelet som kan kombineras med varandra är riktningen på luften!

 

29 Dec 2015